Tất cả sản phẩm

Giấy ép plastic khổ B6 (CP2) - 135x186 mm - 35mic
Giấy ép plastic khổ A6 (CP1) - 110x160 mm - 35mic
Giấy in ảnh Epson khổ A4
Giấy in ảnh Canon KP-108IN
Giấy in ảnh 1 mặt cao cấp RC khổ A4
Giấy in ảnh Decal định lượng 135gsm khổ A4