Giấy in Coucher, khổ A3, định lượng 160gsm

Thương hiệu : |

Giá 80.000₫

Mô tả :
...
Số lượng
  • Loại giấy: Giấy in Coucher, khổ A3, định lượng 160gsm
  • Khổ giấy: Khổ A3, 297 x 420mm
  • Đóng gói: Xấp 50 tờ

Sản phẩm liên quan

Giấy in couche khổ A3, định lượng 230gsm
Giấy in couche khổ A3, định lượng 260gsm
Giấy in couche khổ A3, định lượng 300gsm
Giấy in couche khổ A4, định lượng 140gsm
Giấy in couche khổ A4, định lượng 160gsm
Giấy in couche khổ A4, định lượng 200gsm
Giấy in Couche khổ A4, định lượng 230gsm
Giấy in Couche khổ A4, định lượng 260gsm
Giấy in Couche khổ A4, định lượng 300gsm