VĂN PHÒNG PHẨM THANH HƯƠNG 
Chuyên phân phối và cung cấp các sản phẩm giấy in, giấy in ảnh, giấy photo, mực in, văn phòng phẩm...